Müşteri Hizmetleri


05327331693/08503044380

Hangi araç hangi köprüden geçecek? Köprülerin geçiş ücretleri... Dingil mesafesine göre model model araçlar.

Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul’un 3’üncü boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. İstanbul trafiğinde önemli rahatlama sağlayan köprüyle araçlar sınıfına göre 3 farklı güzergahtan geçiş sağlamaya başladı. Ancak özellikle 2’inci sınıf araçların hangi köprüden geçebildiği bazı sürücülerin aklında karışıklığa yol açtı. Biz de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sitesi ve Resmi Gazete’nin ilgili kararını haberimizde derleyerek kafası karışan sürücülere bir rehber hazırladık. Hangi araç hangi köprüden geçecek?

AHABER.COM.TR - Sürücülerle, görevliler arasında en çok ihtilaf yaratan konu dingil mesafesi 3,20'nin üzerinde olan 2'inci sınıf araçların 15 Temmuz köprüsünden geçişi nedeniyle oluyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden UKOME Kararı gereğince 3., 4., 5. Sınıf araçların tamamının ve 2. Sınıf araçların bir kısmının geçmesi yasaktır (Aks mesafesi 3,20'nin üzerinde olan araçlar). UKOME Kararı gereğince geçmesi yasak olan araçların Boğaz Köprülerinden geçmesi hal​inde aracın sınıfına göre geçiş ücreti tahsil edilmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır.

UKOME: 5216 sayılı kanunda Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanında kalan yerlerde ulaşım ve trafik ile ilgili kararları alarak planlama ve koordinasyonu sağlar.

OTOYOLLARLA İLGİLİ KISITLAMALAR VE YASAKLAMALAR

1 - Belirli Yerler (Köprülü Kavşaklar, ücret toplama istasyonları v.b.) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

2 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan kesimlerde, yayaların, hayvanların motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayollarında (Otoyol) mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız 120 km/saat'tir

4 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan kesimlerde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Aracın mekanik arızası durumunda en sağdaki emniyet şeridinde (Banketde) kısa süreli durulabilir.

5 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin almaları gerekmektedir.

6 - Otoyol ağı içinde; tünellerimizin bulunduğu (Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı), (Bahçe Köprülü Kavşağı-Kömürler Köprülü Kavşağı), (Bayraklı Kavşağı-Onur Mahallesi Kavşağı), (Belevi Kavşağı-Germencik Kavşağı) ve (Eminlik kavşağı - Pozantı Kuzey kavşağı) arası otoyol kesimlerine tehlikeli madde taşıyan araçların girmeleri yasaktır.

7 - Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

İstanbul'daki Asma Köprülerden Geçebilecek Araç Türleri

 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

1.Sınıf araçlar ( Kamyonet, Panelvan ve Van tipi araçlar hariç)

 

1.sınıf araçlar

 

Tüm motorlu araçlar

 

Tüm yolcu servis araçları

(Turizm, Personel, Okul vb

 

Tüm yolcu servis araçları

(Turizm, Personel, Okul vb.)

 

 

Toplu Taşıma Araçları (IETT ve

Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş)

 

 

Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş)

 

 
 

KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı

hizmet araçları

 

 

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi

 

SINIF

ARAÇ TİPİ

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL)

 

1 AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR

7,00

2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR

9,00​

3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

22,25

4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

44,50

5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR

59,25

6 MOTOSİKLETLER (Sadece HGS Aboneleri için geçerlidir.)

3,50

 

NOT:

a) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden UKOME Kararı gereğince 3., 4., 5. Sınıf araçların tamamının ve 2. Sınıf araçların bir kısmının geçmesi yasaktır. UKOME Kararı gereğince geçmesi yasak olan araçların Boğaz Köprülerinden geçmesi hal​inde aracın sınıfına göre geçiş ücreti tahsil edilmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır.

 

​ b) 6. Sınıf HGS abonesi Motosikletler 1. Sınıf araç ücretinin %50'sini ödemektedir.​


c) Ücretlere KDV dahildir.

 

2017 YILI OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
​ ARAÇ SINIFI ​ OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​
1 ​ 65,65
2 ​ 105,05
​3 ​ 124,70
​4 ​ 165,40
​5 ​ 208,75
​6 ​ 45,95

Ücretlere KDV dahildir.

 

2017 YILI YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
​ ARAÇ SINIFI ​ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​
1 ​ 11,95
2 ​ 15,90
​3 ​ 29,50
​4 ​ 74,95
​5 ​ 93,20
​6 ​ ​ 8,35

Ücretlere KDV dahildir.

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU ALTINDA BULUNAN OTOYOLLAR İLE

ERİŞME KONTROLÜNÜN UYGULANDIĞIKARAYOLLARINDA GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN

BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının geçişi ücretli olacak kesimlerinin geçiş ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre işletme hakkı verilen veya devredilen karayollarında geçiş ücretinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ücretsiz geçiş yapmasına izin verilecek olanlar sözleşmelerle düzenlenir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 14 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aks: Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mili,

b) Ana Kontrol Merkezi: Geçiş sistemlerine ilişkin verilerin toplandığı aynı zamanda da banka kontrol merkezleri ile bağlantılı merkezi,

c) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

ç) Büyük sanat yapıları: Proje ve yapım metodu özellik arz eden; tünel, köprü, viyadük ve benzeri yapıları,

d) Geçiş ücreti: Ücretli karayolunu kullanmanın karşılığı olarak kullanıcı tarafından ödenmesi gereken ücreti,

e) Geçiş ücreti toplama sistemleri: Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı geçişi ücretli olan karayollarında ücret toplama amacıyla kurulan sistemleri,

f) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,

g) Görevli şirket: Tüm tesisleriyle otoyolların veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilen Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketini,

ğ) Hesap: Araç plakası bildirilerek Kartlı Geçiş Sistemi, Otomatik Geçiş Sistemi veya İdarece kullanımı uygun görülen diğer geçiş ücreti toplama sistemlerine bağlı olarak geçiş ücretini toplamaya yetkili katılım bankaları veya bankalarda açtırılacak hesabı,

h) İdare: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

ı) İşletici: Otoyolun işletme hakkının verilmesi ihalesi üzerinde kalan teklif sahibi tarafından kurulan ve sözleşmeyi imzalayacak olan sermaye şirketini,

i) Kartlı Geçiş Sistemi: Temassız akıllı kartın gişe sahasında bulunan okuyucu/yazıcı birimle elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin karttan veya banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemini,

j) Köprü geçiş ücreti: Köprüleri kullanmanın karşılığı olarak kullanıcı tarafından ödenmesi gereken ücreti,

k) Köprüler: İdarenin sorumluluğunda işletilen köprüleri,

l) Otomatik Geçiş Sistemi: Araç içerisinde bulunan araç içi ünitenin (elektronik etiketin) gişe sahasında bulunan antenler ile elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemini,

m) Sözleşme: Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere İdare ile görevli şirket arasında veya İdare ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile işletici arasında imzalanan sözleşmeyi,

n) Tarife: Geçiş ücretleri tablosunu,

o) Tünel geçiş ücreti: Tünelleri kullanmanın karşılığı olarak kullanıcı tarafından ödenmesi gereken ücreti,

ö) Tüneller: İdarenin sorumluluğunda işletilen tünelleri,

p) Ücretli karayolu: İdarenin sorumluluğunda işletilen ve geçiş ücreti uygulanan karayolu kesimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçiş Ücretleri

Geçiş ücretlerinin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının geçişi ücretli olacak kesimleri Genel Müdürün teklifi üzerine, Bakan tarafından belirlenir. Bu karayollarının geçiş ücretleri ile bu ücretlerin yeniden belirlenmesi; ücretlendirilen karayolunun mesafesi, trafik yoğunluğu, aracın cinsi, sosyal ve ekonomik faktörler dikkate alınarak hesaplanır ve Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Belirlenen ücret tarifesi ve uygulama tarihi İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

(3) Ücretlerin belirlenmesinde, otoyol veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında güzergâhın tamamı olabileceği gibi; çevre yolu, bağlantı yolu, köprü, tünel ve viyadükler ayrı ayrı ücretlendirilebilir.

(4) Geçiş ücretleri uygulamasında işletmecilik gereği kullanımı teşvik etmek amacıyla Bakan Onayı ile indirim yapılabilir.

(5) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri saklıdır.

Araç sınıfları

MADDE 5 – (1) Ücretli karayolunu, tünelleri ve köprüleri kullanacak araçlar geçiş ücreti toplamaya esas olarak aşağıdaki altı sınıfa ayrılır:

a) 1 inci sınıf araç: Aksları arasındaki mesafe 3,2 m'den kısa olan iki akslı araç.

b) 2 nci sınıf araç: Aksları arasındaki mesafe 3,2 m'den uzun veya eşit olan iki akslı araç.

c) 3 üncü sınıf araç: Üç akslı araç.

ç) 4 üncü sınıf araç: Dört ve beş akslı araç.

d) 5 inci sınıf araç: Altı ve daha fazla akslı araç.

e) 6 ncı sınıf araç: L3, L4, L5, L7 sınıfı motosiklet.

(2) Sınıfların tespitinde çeken ve çekilen araçların yere değen aksları esas alınır. Geçiş ücreti uygulaması yapılırken bu araçların dolu veya boş olması dikkate alınmaz.

Geçiş ücretlerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) Geçiş ücretleri, araç sınıfları, kullanılan yol mesafesi, yolun trafik yoğunlukları ve yol üzerindeki büyük sanat yapıları katsayılarının da yer aldığı Ek-1'deki tabloda belirtilen formül esas alınarak hesaplanır. Her yıl başında yıllık ÜFE değerleri ile fiyat artışı yapılır.

(2) Tehlikeli madde geçişine izin verilen köprü ve tünellerde, ayrıca ücret alınması durumunda, tehlikeli madde taşıyan 1, 2 ve 3 üncü sınıf araçlardan on katı, 4 ve 5 inci sınıf araçlardan beş katı ücret alınır.

Geçiş ücretlerinin yürürlüğe girmesi

MADDE 7 – (1) Bakanlık Makamı Olurunda ücret tarifesinin uygulama tarih ve saati belirtilir. Beklenmeyen teknik zorunlulukların oluşması halinde İdarece bu süre uzatılabilir.

Geçiş ücreti muafiyeti

MADDE 8 – (1) Ücretli karayolunun bakım ve işletmesinden sorumlu birimler ile trafik denetimi ve karayolundaki asayişten sorumlu birimlerin görev amacıyla ücretli kesime girmelerinde herhangi bir ücret alınmaz. Ücretli karayolunda meydana gelen trafik kazası, yangın ve benzeri olaylara müdahale için görevlendirilen itfaiye araçları, ambulanslar, sivil savunma araçları ve diğer görevli araçlar ücret ödemezler.

(2) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile geçiş ücreti muafiyeti verilenler hariç, tüm araçlar ücrete tabidir.

Ücret ödemeden yapılan geçişlere dair işlemler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında geçişi ücretli olduğu halde ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre o güzergahın en uzun mesafesine ait geçiş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilir. En uzun mesafe, ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenir.

(2) Ücret ödemeden geçişin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde ödemesiz geçiş yapan aracın plakasına ait hesabın, ilgili tarafından Ana Kontrol Merkezine bildirilmesi durumunda cezasız geçiş ücreti bu hesaptan tahsil edilir. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir.

(3) İdari para cezaları ile geçiş ücretleri, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Bu sürede ödenmeyen geçiş ücretleri ve idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.

(4) İdarenin ücret toplama sistemlerine yönelik tesis ettiği kameralarla tespit edilen görüntülerin saklanması, ücret toplama sisteminin çalıştırılmasına yöneliktir. Kamera görüntülerinin incelenmesini gerektiren itirazlar geçiş ücreti ve idari para cezasının ödemesini durdurmaz.

(5) Geçiş ücretleri ve idari para cezaları ödenmeden kabahatin işlendiği araçların fenni muayeneleri ile satış ve devirleri yapılmaz.

Geçiş ücreti sistemlerinin kullanımı

MADDE 10 – (1) Geçiş ücreti toplama sistemleri İdare tarafından belirlenir.

(2) Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorundadır. Bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir.

(3) Sürücüden kaynaklanan nedenlerle giriş veya çıkış bilgisinin olmadığı durumlarda en uzak mesafe ücreti uygulanır. Bu uygulamaya itiraz, geçişten itibaren 45 gün içinde Ana Kontrol Merkezine yapılabilir.

(4) Geçişi ücretli yoldan çıkış, giriş saatinden 12 saatten sonra yapılırsa, en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanır.

(5) Geçişi ücretli karayolunda aynı noktadan giriş-çıkış yapılması (U dönüşü) durumunda en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanır.

(6) İdarece, dağıtımı ve kredi yüklemesi yapılan kartlardan, yapılan masrafların karşılığı olarak İdare tarafından belirlenen miktarda işlem bedeli alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

DİNGİL MESAFESİ NEDİR? HANGİ ARAÇ 1-2-3-4. SINIFTIR?

1.SINIF ARAÇLAR:

AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 METRE ALTINDA OLAN ARAÇLAR 1.SINIFTIR.

(MOTOSİKLET, OTOMOBİL, KAMYONET, MİNİBÜS, ARAZİ TAŞITI VB.)

2.SINIF ARAÇLAR:

AKS ARALIĞI 3.20 METRE VE ÜZERİNDE OLAN HER TÜRLÜ 2 AKSLI ARAÇ 2.SINIFTIR. (MİNİBÜS, KAMYONET, OTOBÜS VB.)

3.SINIF ARAÇLAR:

AKS ADEDİ (DİNGİL SAYISI) 3 TANE OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 3.SINIF ARAÇTIR.

4.SINIF ARAÇLAR:

DİNGİL SAYISI 4 VE 5 ADET OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 4.SINIF ARAÇTIR.

5.SINIF ARAÇLAR:

DİNGİL SAYISI 6 VE DAHA FAZLA OLAN KAMYON TREYLER VB.ARAÇLAR

MARKA VE MODELİNE GÖRE ARAÇ SINIFLARI

1. VE 2. SINIF ARAÇ LİSTESİ

1.SINIF ARAÇ LİSTESİ : (AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 M. ALTINDA OLANLAR)

HER TÜRLÜ BİNEK OTOMOBİL, JEEP (ARAZİ TAŞITI)

HYUNDAİ STAREX MİNİBÜS TCI,CRDİ

HYUNDAİ STAREX MULTİWAY TCI,CRDİ

HYUNDAİ PANELVAN LTCİ,LCRDİ,STCİ,SCRDİ

HYUNDAİ STAREX SPACE

HYUNDAİ H-100 PANELVAN H-100 KAMYONET

HYUNDAİ CARGO VAN TCİ KL,KLM KAMYONET

FORD TRANSİT CONNECT, CONNECT COMBİ, KAPALI KASA KAMYONET CONNECT

FORD RANGER

FORD TRANSİT VAN,KOMBİ/KOMBİ VAN 300 SF,300S,120V,100V,90T280 PANEL T220 S.K210 S

FORD TRANSİT KAMYONET 330S , KISA ŞASİ KAMTONET 3137

FORD TRANSİT MİNİBÜS 300SF,MİNİBÜS 280S,MAXİ MİN

VOLKSWAGEN CADDY KAMYONET

VOLKSWAGEN PANELVAN 86PS,105PS,130PS, STANDART ŞASİ

VOLKSWAGEN CİTY VAN 86PS,105PS,130PS,174PS STANDART ŞASİ

VOLKSWAGEN CAMLI VAN 86PS,105PS,130PS,17APS STANDART ŞASİ

VOLKSWAGEN CİTY VAN COMPACT LİNE 2,5 TDİ KISA,W.VAN 3K 2,5 TDİ

VOLKSWAGEN TRANSPORTER CAMLIVAN, CİTYVAN,PANELVAN,SPORTLİNE

VOLKSWAGEN 1,9 TDİ 102PS 3000- 1,9 TDİ 84PS 3000- 2,5 TDİ 130PS 3000- 2,5 TDİ 174PS 3000

 

PEUGEOT PARTNER, PARTNER PANELVAN, KOMBİVAN

PEUGEOT BİPPER, EXPERT KAMYONET

PEUGEOT BOXER L1H1 3000 VAN, PANEL BOXER 330 C VAN 2.2, PEUGEOT 270 C KAMYONET, KISA ŞASİ (14+1) MİNİBÜS, PEUGEOT BOXER 290 C 2.0

FİATDOBLO,DOBLO KOMBİ,DOBLO KOMBİ MAXİ,DOBLO KARGO,DOBLO FİORİNO

FİATSCUDO,FİAT DUCATO 15 VAN 10 M. 2.0 JTD

FİATDUCATO VAN L1H1 100 HP 2.2 MULTİJET

FİAT50NC OTOBÜS

CİTROEN BERLİNGO, C15D,CİTROEN NEMO

CİTROEN JUMPY 1.9 D 2.0 HDİ

CİTROEN JUMPY KAMYONET,MİNİBÜS

 

OPEL COMBO PANEL VAN,COMBU CİTY PLUS

OPEL MOVANO 2.5 CDTİ PANELVAN 8M3

OPEL VİVARO 1.9 CDTİ L1H1

OPEL VİVARO CDTİ CİTY PLUS L1H1

OPEL CORSA VAN COMBO

RENAULT KANGO, KANGO EXPRESS, KANGO MULTİX, KANGO PAMPA

RENAULT MESSENGER B110.35

RENAULT TRAFİC VAN 5M3

RENAULT TRAFİC MULTİX 5M3

RENAULT MASTER VAN 8M3,9.1M3,RENAULT MASTER 2.5 D KISA KASA

RENAULT TRAFİC VAN 5M3 CONFORT 3098

 

MERCEDES VİTO PANEL, MİNİBÜS

MERCEDES 213 CDI SPRİNTER(235),(208) 2.2 CDI VIANO(YAN CAMLI SIRALI KOLTUK)

 

BMC LEVENT MİNİBÜS, 3.0 GDE OTOBÜS

OTOKAR A.A 115 OTOBÜS (25 KİŞİLİK)

İVECO OTOYOL KAPALI KASA KAMYONET 35.9, B14, M14

ISUZU NKR KAMYONET, ÇİFT KABİN TFR 54-20

DAEWOO DAMAS KAMYONET

HİNO FB 110SA KAMYONET

JAC 1035 K.KAMYONET

MITSUBISHI L-300 MİNİBÜS, PANELVAN, KAMYONET,MITSUBISHI L-200 KAMYONET

MITSUBISHI KAPALI KASA KAMYONET 635 CANTER 639

MITSUBISHI PAJERO

KİA PREGİO, KİA BESTA, KİA SERES MİNİBÜS, PANELVAN KAMYONET

KİA BANGO 2.7 KAMYONET, KİA 3000S KAMYONET

TOYOTA MİNİBÜS, KAMYONET

MAZDA E 2200 MİNİBÜS, KAMYONET

NİSSAN VANETTA CARGO KAMYONET, PANELVAN, ÇİFT KABİNLİ KAMYONET

SUZUKİ CARRY

SKODA PİCKUP

 

2.SINIF ARAÇ LİSTESİ : (AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 M. VE ÜSTÜNDE OLANLAR)

VOLKSWAGEN TRANSPORTER PANELVAN, MİNİBÜS, COMBİ MİNİBÜS 2.5 TDİ

VOLKSWAGEN KAMYONET LT-35 CİTYVAN 2.5, 2.4 KAMYONET 2.5 TDİ LWB

VOLKSWAGEN CARAVELLA 2.5 TDİ PANEL, MİNİBÜS, CİTYVAN, 3K 1.9 TDİ LWBS

VOLKSWAGEN VOLT PANEL, MİNİBÜS

VOLKSWAGEN 1999 MODEL YAN CAM ÇİFT SIRALI KOL, KAMYONET 2,5 TDİ

VOLKSWAGEN PANELVAN 86PS, 105PS, 130PS, UZUN ŞASİ

VOLKSWAGEN PANELVAN HR 105PS YÜKSEK TAVAN

VOLKSWAGEN CİTYVAN 86PS, 105PS, 130PS, 174PS UZUN ŞASİ

VOLKSWAGEN CAMLIVAN 86PS, 105PS, 130PS, 174PS UZUN ŞASİ

VOLKSWAGEN TRANSPORTER PİKAP 86PS, 105PS, 130PS TEK/ÇİFT KABİN

VOLKSWAGEN CRAFTER, VOLT, MİNİBÜS VE PANELVAN

VOLKSWAGEN CARAVELLA, TRENDLİNE, COMFORTLİNE 3400 1.9, 2.5 TDI

VOLKSWAGEN TRANSPORTER CAMLIVAN, CİTYVAN, PANELVAN, SPORTLİNE 1.9 TDI 102PS 3400 UZUN ŞASİ, 1.9 TDI 84PS 3400 UZUN ŞASİ, 2.5 TDI 130 3400 UZUN ŞASİ, 2.5 TDI 174 3400 UZUN ŞASİ

 

FORD TRANSİT KAMYONET, PANELVAN,MİNİBÜS (190V, 15 TURBO 14+1)

FORD TRANSİT KAPALI KASA KAMYONET LCY UZUN ŞASİ

FORD TRANSİT 120T350 MİNİBÜS, KAMYONET(T350)

FORD ÇİFT KABİN FNCY TRANS 350L, TM 2L TRANSİT

FORD TRANSİT VAN 330M, 350L, 350E, 350ED, 430ED

FORD TRANSİT KAMYONET 350M, 350M D/C, 350ED, 350 ED D/C

FORD TRANSİT MİNİBÜS 330M, 350L, 350E, 430ED(14+1) 430ED(17+1)

FORD TRANSİT COMBİ, COMBİVAN

FORD TRANSİT K 220L T 220L, K 230L T 230L, 350M 3504, 350ED 3954, 460ED 3954

FORD TRANSİT MİNİBÜS, 3750MM, 350L(13+1), 350E 3750, 430ED 3750(13+1)(16+1)

FİAT DUCATO MAXİ PANEL VAN, MİNİBÜS, OTOBÜS 50NM

FİAT DUCATO 2.8D 10 M3 KAPALI KASA KAMYONET, 2.8 JTD 12M MAXİ 25D MAXİ

FİAT DUCATO VAN L2H2 120, VAN MAXİ L3H2, MAXİ L4H2, VAN MAXİ L4H3, L2H2 3450

FİAT DUCATO L3H2 4035, L4H3 4035 KAMYONET, MİNİBÜS

RENAULT MASTER 2.8 TDİ MİNİBÜS, RENAULT MASTER 2.5 D 10.8 M22

RENAULT KAPALI KASA KAMYONET TRAFİC MULTİX GRAND CON

RENAULT TRAFİC VAN 6M3, MULTİX 6M3, MULTİX 9+1 6 M3, VAN 6M3 3498

RENAULT MASTER OTOBÜS 17+1, 18+1

RENAULT MASTER KAMYONET ÇİFT KABİN UZUN, TEK KABİN ORTA, TEK KABİN UZUN

RENAULT MASTER KAMYONET TEK KABİN, ÇİFT KABİN 3504

RENAULT MASTER KAMYONET TEK KABİN, ÇİFT KABİN 4078

RENAULT MASTER MİNİBÜS 14+1 DELUXE 14+1 HAT

RENAULT MASTER MİNİBÜS 14+1 COMPACT 100BG, 115BG

RENAULT MASTER VAN 12,6 M3 2.5 DCI 115, VAN 10,8 M3

RENAULT MASTER OTOBÜS 17+1, 18+1 4078, MİNİBÜS 14+1 4078

PEUGEOT J-9 (14+1) MİNİBÜS UZUN ŞASİ, J-9 (18+1) MİNİBÜS, OTOBÜS

PEUGEOT BOXER KAPALI KASA KAMYONET 350 LH TDİ, 380 LH, 330M, 320M

PEUGEOT BOXER L2H1, L2H2, L3H2, L4H2, L4H3

PEUGEOT BOXER MİNİBÜS 14+1 LH350

PEUGEOT BOXER L2H2 3450, L3H2 4035, L4H3 4035 KAMYONET, MİDİBÜS

 

KARSAN J-9 PREMİER 14+1, 18+1, 21+1

KARSAN J-9 PREMİER 18+1, 21+1, OKUL TAŞITI

KARSAN PEUGEOT J-9 MİDİBÜS 17+1

CİTROEN JUMPER PANELVAN, KAMYONET 2.5 TDİ 35 LH

CİTROEN JUMPER 35 LH 2.8 HDI

CİTROEN JUMPER FG 35 2.2 HDI L3H2, FG 35 2.2 HDI L4H2

 

MERCEDES VİTO PANELVAN 109, 111, 115 CDI (AKS ARALIĞI SINIRDA 3.20 M.DİR)

MERCEDES 312D KAMYONET, VİTO 109

MERCEDES CAMLI/VAN/COMBİ VAN (KISA)111-115 CDI (AKS ARALIĞI SINIRDA 3.20 M.DİR)

MERCEDES CAMLI/VAN/COMBİ VAN (ORTA)

MERCEDES CAMLI/VAN/COMBİ VAN (UZUN)

MERCEDES VİANO KISA BOY, ORTA BOY, (AKS ARALIĞI SINIRDA 3.20 M.DİR), UZUN BOY

MERCEDES SPRİNTER PANELVAN, MİNİBÜS(313 CDI)

MERCEDES SPRİNTER PANELVAN 213 CDI SP25, 313 CDİ SP32, SP33, 413 CDİ SP41, 215 CD NP25

MERCEDES SPRİNTER PANELVAN 315 CDI NP32, NP33, NP35, 515 CDI NP52, NP52Y

YENİ MERCEDES SPRİNTER KAMYONET NC30/315 CDI, NS30/315 CDI, NS31/315 CDI, NS52/515

YENİ MERCEDES SPRİNTER MİNİBÜS NM34/315 CDI, NM36,NM38, NM52/515 CDI

OPEL MOVANO 2.8 TDI KAPALI KASA KAMYONET, PANELVAN, VİVARO

OPEL MOVANO 2.5 CDTI ŞASİ KABİN, 2.5 CDTI PANELVAN 10.8 ,12.6

OPEL VİVARO 1.9 CDTI P.VAN/Y.CAMLI VAN L2H1, 1.9 CDTI CİTY PLUS L2H1

İVECO TURBOCOOLER KAMYONET, DAİLY KAMYONET(35.10)35-C11

DODGE KAMYONET

FARGO KAMYONET

DESOTO AÇIK AHŞAP KASA KAMYONET

DAEWOO KAPALI KASA LUBLİN PANELVAN KAMYONET

RUHSATTA OTOBÜS OLARAK GEÇEN 2 AKSLI ARAÇLAR(IVECO M23 HD, ISUZU OTOBÜS, FİAT M 29 OTOBÜS V.B.)

ŞEHİRLER ARASI FİRMA OTOBÜSLERİNDEN 2 AKSLI(DİNGİLLİ) OLANLAR

HYUNDAİ STAREX 2003 MODEL KAMYONET (H1 STAREX TCI KLM)

MITSUBISHI PRESTİJ, KAYAR KASA OTO KURTARICI FE 635 CEL

ISUZU OTOBÜS MD 27L, ISUZU TURKUAZ 31AC OTOBÜS

.